top of page
Om oss

Om oss

Ørstaterminalen blei bygd i 1978 og har ei ypparleg plassering mellom Ørsta og Volda. Vi har den mest strategiske plasseringa på søre Sunnmøre og Nordfjord for brukarane av sjøtransport. Som terminal/hamn held vi eit gunstig prisnivå og det gjer oss til det naturlege valet for mange.

Havna ligg i nærheit til fleire handels-sentrum (Ørsta, Hovedbygda og Volda) med butikkar, overnatting og andre tenester - Ørsta/Volda Lufthavn ligg kun 2km frå Ørstaterminalen som gjer det ideelt for mannskap-bytte for alle typar fartøy. 

Vi har godsekspedisjon og tilbyr miljøvennlig frakt til sjøs i samarbeid med fleire rederier.

Her på terminalen kan vi losse og omlaste gods for alle som ønsker det.

 • Vi utfører direkte salg fra lageret til våre sammarbeidspartnere.

 • Vi leier vi ut areal, inne eller ute på lukka og overvåka område.

 • Vi tilbyr ventehavn for alle fartøy som har behov for kai plass til vedlikehold/service eller andre oppgaver.

Fasiliteter
 • Hovudkai på 185 meter med djupt på 10 meter

 • Uteareal på ca. 20 000m2

 • Innendørs lager på ca. 4500m2

 • Bunkre ferskvatn? Ørsta har eit av Norges beste drikkevatn.

 • FK-Kaia L-50m

 • Landstraum 400V / 125A

Godkjenningar
 • ISPS-Sertifisert med svært praktisk infrastruktur

 • Statement of compliance of a port facility: General Cargo, Container, Bulk, Cruise and Waiting berth.

 • Godkjent avfallsplan/mottak

 • SafeSeaNet

 • Statement number NOORS-0001

Tømmerlager

tømmerkai &

Baklager

Tømmerkaia

Kaia kan delast inn i to deler ved behov og tømmer kan lagrast på kai i inntil 3 veker før utskiping. Tømmer-seljarar/skogeigarar må melde sitt behov for utskiping med minst ein månad varsel.

Baklager for tømmer

Baklager er på ca 3 daa. Det kan delast inn i 2-3 deler ved behov, for prioritert bruk i 3 måneder må skogeigarar ved sine kjøparar melde sitt behov med minst ein måneds varsel.

Terminaloppdeling

Klikk på bildet for full størrelse.

Vaktliste

leige av kai og baklager

Ønsker du å leige tømmerkai hos oss? (For leige av felleskai ta kontakt på telefon).

I kalenderen under ser du når kaia er ledig, kontakt oss gjennom skjema på botnen av sida med perioden du ønsker å leige kai.

vAKTLISTE

Telefon dagtid 08-16 : 700 66 270 / 477 50 777

Kristian Hjellebø

Jens Petter Yndestad

Robert Lianes

Simon Yndestad

Halvard Aarseth

476 70 020

979 65 415

954 24 853 / 992 94 364

977 20 445

952 05 816

Bakvakt:

Jens Petter Yndestad

Robert Lianes

Simon Yndestad

Kristian Hjellebø

Ferieavvikling i uke 14, 28, 29, 30, 31 og 52

Jul/Nyttår og påske stengt, kun åpent etter avtale.

I fellesferien kan åpningstider bli endra

KoNtakt oss

Kontor

Hermann Urke

Telefon: 700 66 270 / 477 50 777

E-post: hermann.urke@vikorsta.no

Lager

Kristian Hjellebø

Telefon: 476 70 020

Adresse

Industriveien 28B, 6155 Ørsta

Åpningstid

Mandag til fredag 08.00 - 15.30
Jul/Nyttår stengt. Åpent etter avtale.

Vakt tilgjengelig 24/7

Takk for innsendingen din!

Kontakt
bottom of page